Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μετασυλλεκτική Διαχείρηση Μήλων

Το ζήτημα
Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό και ηθικό παγκόσμιο πρόβλημα.
The solution
Πώς η μετασυλλεκτική γεωργία μπορεί να συμβάλει στην μείωση της σπατάλης
The prototype
Ο ρυθμός ωρίμανσης μήλων σε σχέση με α) θερμοκρασία και β) μηχανικό τραυματισμό
The societal actors
Λύκειο Κύκκου Β΄, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Hosted by SALL , contributed by Irene Hadjicon… on 9 May 2022

Τα παιδιά μελέτησαν τους παράγοντες θερμοκρασία και μηχανικό τραυματισμό στην ωρίμανση του μήλου. Σχεδιάστηκε έγκυρο πείραμα και μετρήθηκαν τα μεγέθη που έχουν σχέση με την ωρίμανση του μήλου (ρυθμός αναπνοής, πόσο συμπαγής είναι η σάρκα, χρώμα, γλυκύτητα και οξύτητα).

Μέσα από την αρχική τους έρευνα οι μαθητές μελέτησαν τη σημασία και το μέγεθος  της σπατάλης των τροφίμων (οικονομικό, περιβαλλοντικό, ηθικό). Κατανόησαν επίσης τον ρόλο της επιστήμης και τεχνολογίας στην σίτιση του παγκόσμιου πληθυσμού και ευαισθητοποιήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα της πρόκλησης.  

Μέσα από την διαδικασία αυτή οι μαθητές ανέπτυξαν πειραματικές δεξιότητες και επίσης είχαν την ευκαιρία να δουν πώς συσχετίζονται έννοιες από διάφορες επιστήμες: φυσική, χημεία και βιολογία. Τα παιδιά συνεργάστηκαν μεταξύ τους, με παιδιά από άλλο σχολείο, με τους καθηγητές τους και με ερευνητές, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο κοινωνικές και οργανωτικές δεξιότητες.

Μέσα από την παρουσίασή τους τα παιδιά επιδιώκουν να αναδείξουν το περιβαλλοντικό πρόβλημα της σπατάλης των τροφίμων και να αναδείξουν την σημασία της επιστήμης στην αντιμετώπιση του προβλήματος